แบบ RIECE Baseline 2015

ชื่อ ศพด. :

สรุปจำนวนแบบ

CDCจำนวนเด็กCID จำนวนครัวเรือนHHID1HHID2
ศพด.จำนวนแบบที่เก็บได้จำนวนแบบที่คีย์ Round1จำนวนแบบที่คีย์ Round2จำนวนแบบที่เก็บได้จำนวนแบบที่คีย์ Round1จำนวนแบบที่คีย์ Round2จำนวนแบบที่เก็บได้จำนวนแบบที่คีย์ Round1จำนวนแบบที่คีย์ Round2
1   คุยโพธิ์-กุดน้ำใส2321212121171717171717
2   ดงเค็ง4726262625242424242424
3   ดอนบม2418181818151515151515
4   น้ำใส2525252524191919191919
5   บ้านม่วง2323232322181818181818
6   บ้านลาด3325252524222222222222
7   บ้านเปือยนอก-บ้านเปลือยสามัคคี4929292929131313131313
8   บ้านเสียว2926262625252525252525
9   ปลาเดิดปลาปัดสำโรง2624242422202020202020
10   ยางท่าแจ้ง3124242423222222222222
11   ร.ร.บ้านรอบเมือง2017171717999999
12   ร.ร.บ้านเขวา1717171716111111111111
13   รร.บ้านหนองอีตื้อ1818181818161616161616
14   ลาดสระบัว2825252524232323232323
15   วังน้ำใส2221212120181818181818
16   วังใหม่2724242423212121212121
17   วังไฮ-วังทอง2323232322212121212121
18   วัดพุทธมงคล5621212120181818181818
19   วัดวังกุง3826262624242424242424
20   วัดวังจาน3027272726252525252525
21   วัดศรีธาตุกุดสังข์1313131313121212121212
22   วัดศาลาทอง1110101010999999
23   วัดสระทอง3722222220181818181818
24   วัดสว่างสร้างแก้ว5122222220181818181818
25   วัดสุธรรมาราม2019191919161616161616
26   วัดสุวรรณมงคล3821212119151515151515
27   วัดเจริญธรรมหนองกุง2220202020151515151515
28   วัดโพธิ์ศรีคำไฮ3325252524222222222222
29   สันติสุข2119191919181818181818
30   หนองกุงน้อย3425252522161616161616
31   หนองจิก6925252525242424242424
32   หนองตูบเปลือย2523232323212121212121
33   หนองยาง3224242423212121212121
34   หนองสิม5324242424212121212121
35   หนองหว้าหนองแคนดอนบาก3428282826262626262626
36   หนองแซง-โนนทัน1918181817161616161616
37   หนองโก3923232323191919191919
38   หัวนา-สว่าง3223232322222222222222
39   อบต.ดอนกลาง7130303028272727272727
40   อบต.ท่าสองคอน2020202019171717171717
41   อบต.บ่อใหญ่4321212121161616161616
42   อบต.ยางน้อย5026262624202020202020
43   อบต.หนองกุง4524242420181818181818
44   อบต.หนองปลิง4525252525242424242424
45   อบต.หนองโน6227272724242424232323
46   อบต.เขวา8110101010
47   อบต.เขวาไร่1717171717161616161616
48   อบต.เขื่อน4327272725242424242424
49   แก้งแก3926262625202020202020
50   แก่งโกสุม3525252525202020202020
51   แก่นทราย2522222220141414141414
52   แบก(สามัคคี)3326262626232323232323
53   แห่ใต้3627272725232323232323
54   โนนทอง-หนองสมบูรณ์2222222221212121212121
55   โนนสำราญ6927272725222222222222
56   โนนเมือง1919191918151515151515
รวม