แบบ COG & NONCOG มหาสารคาม

กรอกรหัส

 

# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
แก้ไข
ลบ
1 4401 ชุมชนบ้านดงเค็ง แก้ไข
2 4405 บ้านหัวนา แก้ไข
3 4407 บ้านหนองคู แก้ไข
4 4410 ศรีโกสุมมิตรภาพที่ 209 แก้ไข
5 4411 หลักเมืองมหาสารคาม แก้ไข
6 4412 อนุบาลกันทรวิชัย แก้ไข
7 4414 บ้านลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา แก้ไข
8 4415 บ้านหนองโก(หนองโกราษฎร์ดำรง) แก้ไข
9 4416 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) แก้ไข
10 4417 การกุศลวัดสถานสงเคราะห์ แก้ไข
11 4418 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ แก้ไข
12 4419 บ้านโชคชัย แก้ไข
13 4420 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง แก้ไข
14 4421 บ้านวังโพน แก้ไข
15 4422 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น แก้ไข
16
Total 189 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13    Next »