แบบ RIECE Resurvey 2016

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ เด็ก

ชื่อตำบล จน.เด็ก เด็ก ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
จน.แบบเก็บได้ตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
BaselineResurvey1
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ201313120012125
2  แก้งแก292424193321210
3  เขวาไร่514848451146461
4  เขื่อน282020191119196
5  คันธารราษฎร์211919150019191
6  ดอนกลาง504848457740401
7  ดอนเงิน191717161116161
8  ต.อื่น (ดอนกลาง,ศรีธาตุฯ)300000000
9  ท่าสองคอน131212111111110
10  นาทอง453737326631312
11  บ่อใหญ่211818151117172
12  ยางท่าแจ้ง494140374437373
13  ยางน้อย14131381112120
14  วังใหม่615451515548484
15  ศรีสุข312828244423232
16  หนองกุง1311111122990
17  หนองโก373432277727270
18  หนองจิก353331285526263
19  หนองตอกแป้น342928284425254
20  หนองโน292626264422221
21  หนองปลิง262219182219190
22  หัวขวาง191815151117171
23  หัวงัว514848474444440
24  แห่ใต้181515131114140
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ วันที่ 16-03-2017 เวลา 17:00 น.