แบบ RIECE Resurvey 2016

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ ครัวเรือน

ชื่อตำบล จน.บ้าน บ้าน ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
จน.แบบเก็บได้ตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
BaselineResurvey1
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ181111110011115
2  แก้งแก241919191119191
3  เขวาไร่464343430043431
4  เขื่อน251717170017176
5  คันธารราษฎร์191717141116161
6  ดอนกลาง413939361138381
7  ดอนเงิน161313131113132
8  ต.อื่น (ดอนกลาง,ศรีธาตุฯ)200000000
9  ท่าสองคอน11101090010100
10  นาทอง393231260031312
11  บ่อใหญ่191616130016162
12  ยางท่าแจ้ง433535320035353
13  ยางน้อย11101080010100
14  วังใหม่534744430046464
15  ศรีสุข262323230023232
16  หนองกุง877700770
17  หนองโก302726220027270
18  หนองจิก302826230026263
19  หนองตอกแป้น292423230024245
20  หนองโน221919181119191
21  หนองปลิง242017160019190
22  หัวขวาง181714124413131
23  หัวงัว464343420043430
24  แห่ใต้151313110013130
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ วันที่ 16-03-2017 เวลา 17:00 น.