แบบ RIECE Resurvey 2017

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ เด็ก

ชื่อตำบล จน.เด็ก เด็ก ยอมรับ
การสัมภาษณ์
ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
ย้าย
ครัวเรือน
ไม่เจอ
ครัวเรือน
จน.แบบเก็บได้ตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ4539383424639100
2  แก้งแก6053534224653000
3  เขวาไร่9676756443476000
4  เขื่อน73615747361561100
5  คันธารราษฎร์52413836291541010
6  ดอนกลาง117949379591594010
7  ดอนเงิน65575648361857110
8  ท่าสองคอน64525044391852000
9  นาทอง69616151402161010
10  บ่อใหญ่58504943341650200
11  ยางท่าแจ้ง85696959431769100
12  ยางน้อย56504843331150000
13  วังใหม่97817970502181220
14  ศรีสุข67575851391159000
15  หนองกุง45393933301339000
16  หนองโก71565650412056110
17  หนองจิก83696957421469030
18  หนองตอกแป้น72625953451762000
19  หนองโน82676761441667020
20  หนองปลิง96908867421791001
21  หัวขวาง71656559391665000
22  หัวงัว93666658512265041
23  แห่ใต้5241403826741010
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ 18-09-2017 08:00 น.