แบบ RIECE Resurvey 2017

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ เด็ก

ชื่อตำบล จน.เด็ก เด็ก จำนวนแบบ
ที่เก็บได้
ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
ย้าย
ครัวเรือน
ไม่เจอ
ครัวเรือน
จำนวนตัวอย่างที่สรุปแล้วตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ45454039404040500
2  แก้งแก60605654565656400
3  เขวาไร่96968382838383940
4  เขื่อน72726663666666420
5  คันธารราษฎร์52524643444446420
6  ดอนกลาง117117106102101101106470
7  ดอนเงิน65656358636363110
8  ท่าสองคอน64645757575757430
9  นาทอง69696664666666120
10  บ่อใหญ่58585252525252510
11  ยางท่าแจ้ง85858079808080410
12  ยางน้อย56565453545455010
13  วังใหม่97978780858588540
14  ศรีสุข67676663636366010
15  หนองกุง45454038383840320
16  หนองโก707057575757571210
17  หนองจิก83837466717174450
18  หนองตอกแป้น72726562686867500
19  หนองโน82827574747475520
20  หนองปลิง96969389949493102
21  หัวขวาง71716563656565510
22  หัวงัว93937873787878771
23  แห่ใต้52524746474747500
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ 18-09-2017 08:00 น.