แบบ RIECE Resurvey 2017

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ เด็ก

ชื่อตำบล จน.เด็ก เด็ก จำนวนแบบ
ที่เก็บได้
ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
ย้าย
ครัวเรือน
ไม่เจอ
ครัวเรือน
จำนวนตัวอย่างที่สรุปแล้วตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ4545403925640500
2  แก้งแก6060565425656400
3  เขวาไร่9696838244583940
4  เขื่อน72726663361566420
5  คันธารราษฎร์52524643291546420
6  ดอนกลาง1171171061026016106470
7  ดอนเงิน65656358371963110
8  ท่าสองคอน64645757391857430
9  นาทอง69696664412266120
10  บ่อใหญ่58585252351652510
11  ยางท่าแจ้ง85858079441780410
12  ยางน้อย56565453331155010
13  วังใหม่97978780502188540
14  ศรีสุข67676663391166010
15  หนองกุง45454038301340320
16  หนองโก707057574120571210
17  หนองจิก83837466421474450
18  หนองตอกแป้น72726562451767500
19  หนองโน82827574441675520
20  หนองปลิง96969389441893102
21  หัวขวาง71716563391665510
22  หัวงัว93937873522378771
23  แห่ใต้5252474626747500
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ 18-09-2017 08:00 น.