แบบ RIECE Resurvey 2017

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ ครัวเรือน

ชื่อตำบล จน.บ้าน บ้าน ยอมรับ
การสัมภาษณ์
ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์
ย้าย
ครัวเรือน
ไม่เจอ
ครัวเรือน
จน.แบบเก็บได้ตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
Resurvey
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ4137343022636100
2  แก้งแก5347473823647000
3  เขวาไร่8669685840569000
4  เขื่อน63544844341453100
5  คันธารราษฎร์45383533271337010
6  ดอนกลาง96777566511577000
7  ดอนเงิน55524743361749210
8  ท่าสองคอน54444238341644000
9  นาทอง60565445372154110
10  บ่อใหญ่55504741351647300
11  ยางท่าแจ้ง68625952401661100
12  ยางน้อย49444137291044000
13  วังใหม่86767062451972220
14  ศรีสุข53464541341046000
15  หนองกุง35312827261131000
16  หนองโก58474236331644210
17  หนองจิก71635748391359220
18  หนองตอกแป้น59514642401450100
19  หนองโน65545348361353010
20  หนองปลิง76726957361571001
21  หัวขวาง61575753351457000
22  หัวงัว82625651472157140
23  แห่ใต้4638353326736110
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ 18-09-2017 08:00 น.