แบบ RIECE Resurvey 2017

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ ครัวเรือน

ชื่อตำบล จน.บ้าน บ้าน จำนวนแบบ
ที่เก็บได้
ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์ และ ครบ3แต่ไม่เจอ
ย้าย
ครัวเรือน
ไม่เจอ
ครัวเรือน
จำนวนตัวอย่างที่สรุปแล้วตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
Resurvey
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ4141353422636500
2  แก้งแก5353494723649400
3  เขวาไร่8686747240574930
4  เขื่อน62625655341456420
5  คันธารราษฎร์45454139271341310
6  ดอนกลาง96968380511585560
7  ดอนเงิน55555147361751310
8  ท่าสองคอน54544949341649320
9  นาทอง60605551372155320
10  บ่อใหญ่55554948351648610
11  ยางท่าแจ้ง68686262401664400
12  ยางน้อย49494644291048010
13  วังใหม่86867672451977540
14  ศรีสุข53534947341050210
15  หนองกุง35353030261132210
16  หนองโก575744413316451110
17  หนองจิก71715957391360740
18  หนองตอกแป้น59595453401455400
19  หนองโน65656059361360410
20  หนองปลิง76767271361573102
21  หัวขวาง61615756351457310
22  หัวงัว82826663472167861
23  แห่ใต้4646414126741500
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ 18-09-2017 08:00 น.