แบบ RIECE Resurvey 2017

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ ครัวเรือน

ชื่อตำบล จน.บ้าน บ้าน จำนวนแบบ
ที่เก็บได้
ปฏิเสธ
การสัมภาษณ์ และ ครบ3แต่ไม่เจอ
ย้าย
ครัวเรือน
ไม่เจอ
ครัวเรือน
จำนวนตัวอย่างที่สรุปแล้วตรวจ
ครั้งที่ 1
ตรวจ
ครั้งที่ 2
Resurvey
จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  กุดใส้จ่อ41413534363636500
2  แก้งแก53534947494949400
3  เขวาไร่86867472757574930
4  เขื่อน62625655545456420
5  คันธารราษฎร์45454139404041310
6  ดอนกลาง96968380838385560
7  ดอนเงิน55555147535351310
8  ท่าสองคอน54544949494949320
9  นาทอง60605551575755320
10  บ่อใหญ่55554948494948610
11  ยางท่าแจ้ง68686262656564400
12  ยางน้อย49494644474748010
13  วังใหม่86867672757577540
14  ศรีสุข53534947515150210
15  หนองกุง35353030313132210
16  หนองโก575744414646451110
17  หนองจิก71715957616160740
18  หนองตอกแป้น59595453555555400
19  หนองโน65656059595960410
20  หนองปลิง76767271747473102
21  หัวขวาง61615756545457310
22  หัวงัว82826663666667861
23  แห่ใต้46464141424241500
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ 18-09-2017 08:00 น.