แบบ RIECE Baseline 2016

ชื่อ ตำบล. :

สรุปจำนวนแบบ

ชื่อตำบลจน.เด็กเด็ก จน.ครัวเรือนครัวเรือน
จน.แบบเก็บได้จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2จน.แบบเก็บได้จน.แบบคีย์ Round1จน.แบบคีย์ Round2
1  -10001000
2  กุดใส้จ่อ4231313138282828
3  แก้งแก6035353549333333
4  เขวาไร่6648484859434343
5  เขื่อน6353525356464546
6  คันธารราษฎร์5835353550303030
7  ดอนกลาง8567666672565555
8  ดอนเงิน6948484861414141
9  ท่าสองคอน7552525262444444
10  นาทอง5832323252292929
11  บ่อใหญ่6040404057393939
12  ยางท่าแจ้ง6544444438333233
13  ยางน้อย5443434345393939
14  วังใหม่6644444459404040
15  ศรีสุข6238383845303030
16  หนองกุง4134343432282828
17  หนองโก6236363654292929
18  หนองจิก7054525261464545
19  หนองตอกแป้น5643444346353635
20  หนองโน7557565657464646
21  หนองปลิง11178757589585757
22  หัวขวาง8554545476454545
23  หัวงัว7545454566393939
24  แห่ใต้5036363639323232
รวม
หมายเหตุ : ข้อมูลคีย์ round 1,2 มาจากฐานข้อมูล offline ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
อัพเดตเมื่อ วันที่ 16-03-2017 เวลา 17:00 น.