โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ONSITE TRAINNING FORM

     
  สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (ON-SITE TRAINNING) ออนไลน์  
 

ข้อมูลผู้สมัคร

 นาย นาง นางสาวชื่อ  นามสกุล 

 เพศชาย เพศหญิง   อายุ ปี ชื่อเล่น 

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถืออีเมล์


ประสบการณ์ของผู้สมัคร

 เคยผ่านการอบรมกับ RIECE Thailand ไม่เคยผ่านการอบรมกับ RIECE Thailand
 มีประสบการณ์การสอนแบบไฮสโคป ไม่มีประสบการณ์การสอนแบบไฮสโคป


ตำแหน่ง

 ครู ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย อื่นๆ ระบุ


หน่วยงาน/สังกัด

 โรงเรียน/ศพด.

 อื่นๆ


ปัจจุบันดูแลเด็กช่วงอายุ

 2-3 ขวบ 3-4 ขวบ 4-5 ขวบ 5-6 ขวบ มากกว่า 6 ขวบ อื่นๆ


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

โรงเรียน/ศพด./หน่วยงานเลขที่ ซอย

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/แขวงจังหวัด


รอบอบรม

ขอสมัครเข้าอบรมระหว่างวันที่  ถึง      **เช็ครอบการอบรม**


สถานที่ฝึกอบรม

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม

 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด.เขต1 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จ. ราชบุรี
 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 15,000 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน, ผู้อบรมบริหารจัดการที่พักและการเดินทางเอง)

 19,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน และที่พัก 13 คืน, ไรซ์ไทยแลนด์บริหารจัดการที่พักและการเดินทางให้)

 ขอรับการสนับสนุบงบประมาณในการอบรม


วิธีชำระเงิน

 โอนเงินเข้าบัญชี โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ เลขบัญชี 137-1-11169-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต2 (หอการค้า)(ภายใน 3 วัน)

 ขอรับการสนับสนุบงบประมาณในการอบรม


ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

 ที่อยู่เดียวกับที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
 โรงเรียน/ศพด./หน่วยงานเลขที่ ซอย 

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  จังหวัด 

 รหัสไปรษณีย์ 


ขนาดเสื้อ (รอบอก)

 36 นิ้ว 38 นิ้ว 40 นิ้ว 42 นิ้ว 46 นิ้ว