โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

ONSITE TRAINNING FORM

     
  สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (ON-SITE TRAINNING) ออนไลน์  
 

ข้อมูลผู้สมัคร

นายนางนางสาวชื่อ  นามสกุล 

เพศชายเพศหญิง   อายุ  ชื่อเล่น 

เคยผ่านการอบรมกับ RIECE Thailandไม่เคยผ่านการอบรมกับ RIECE Thailand
มีประสบการณ์การสอนแบบไฮสโคปไม่มีประสบการณ์การสอนแบบไฮสโคป

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถืออีเมล์


ตำแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ช่วยอื่นๆ ระบุ


หน่วยงาน/สังกัด

โรงเรียน/ศพด.

อื่นๆ


ปัจจุบันดูแลเด็กช่วงอายุ

2-3 ขวบ3-4 ขวบ4-5 ขวบ5-6 ขวบมากกว่า 6 ขวบ


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

โรงเรียน/ศพด./หน่วยงานเลขที่ ซอย

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/แขวงจังหวัด


รอบอบรม

ขอสมัครเข้าอบรมระหว่างวันที่  ถึง      **เช็ครอบการอบรม**

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด.เขต1 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


ค่าใช้จ่ายในการอบรม

8,900 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน แต่ผู้อบรมจัดหาที่พัก, รถรับ-ส่งเอง)
15,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน ไรซ์ไทยแลนด์ดูแลประสานงานให้ทั้งหมด –นอนห้องคู่ 13 คืน, มีรถรับ-ส่ง)
18,500 บาทต่อท่าน (รวมอาหารกลางวันที่ศูนย์อบรม 10 วัน ไรซ์ไทยแลนด์ดูแลประสานงานให้ทั้งหมด –นอนห้องเดี่ยว 13 คืน, มีรถรับ-ส่ง)


วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี โครงการลดความเหลื่อมล้าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ เลขบัญชี 030-0-31676-7 ธ.กรุงเทพฯ สาขาม.หอการค้าไทย (ภายใน 3 วัน)
โอนเงินเข้าบัญชี โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท เลขบัญชี 671-2-13923-2 ธ.กสิกรไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 2 (ภายใน 3 วัน)
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณในการอบรม


ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ที่อยู่เดียวกับที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
โรงเรียน/ศพด./หน่วยงานเลขที่ ซอย 

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/แขวง  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์