โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar


เอกสารโครงการฯ: งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

riece rollupRIECE-Thailand-rollup

evaluate-RIECE-2018หลักสูตรไรซ์ไทยแลนด์ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้หรือไม่?(Chujan and Kilenthong, 2018)

parentalครัวเรือนลงทุนในเด็กปฐมวัยอย่างไร?
(Dinh and Kilenthong, 2018)


เอกสารการบรรยาย: การจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ โดย : ผศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

Slide RIECE ThailandRIECE Thailand Presentation

riece-Brochure

Brochure – RIECE Thailand

Brochure on-site for teacher

 Brochure on site for admin

Brochure – RIECE Center


 

 

 โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”

                                                                       

     
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand onYoutube)        
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>      
 
     
                                                                                                                        
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0      
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>      
 

 

     
       
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน      
  การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ      
  บทความอื่นๆ >>>