โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
             
       

ภาพกิจกรรม
1 day ago

... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago

ภาพกิจกรรม ณ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

สำหรับท่านที่สนใจ ในปีการศึกษา 2560 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY


 

 
 
   
 
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
 
 
   
 

วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์"

(RIECE Thailand on Youtube)

  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ