โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  Facebook   

เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น และภาพบางส่วนจากกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย "ผลไม้"

Facebook photo

ไรซ์ไทยแลนด์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนที่ผ่านมา โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาที่จัดการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์ ถึง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนกลาง ซึ่งทั้งสามแห่งมีการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่แตกต่างกัน ในการนี้ โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากทั้งทีมนักวิชาการ คุณครูที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และตัวอย่างการบริหารงานการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งสามแห่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของท่านได้ในอนาคต

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>