โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

บันทึกงานเสวนาออนไลน์ “Webinar HighScope in Action for Future
Skills and Competencies”
HighScope ในปฐมวัยเพื่อสมรรถนะในอนาคต”
โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 


                                        “ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการรับทุนอบรม”


เปิดจำหน่ายหนังสือ “การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก”

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย และไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดจำหน่ายหนังสือ
“การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก” (อ่านเนื้อหาย่อ) โดย เบ็ตซี่ อีแวนส์ ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิไฮสโคป (HighScope Foundation)
แปลโดย ดร.พิศมร กิเลนทอง (ราคาจำหน่ายเล่มละ 590 บาท)

ท่านที่สนใจ
สามารถแอดไลน์ออฟฟิศเชียลเพื่อสั่งซื้อ
โดยแจ้งจำนวนหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ และเบอร์โทรศัพท์ *จากนั้นรอการยืนยันจากแอดมิน*

ไลน์ออฟฟิศเชียล RIECE Thailand
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.08-6418-6499

ช่องทางสำหรับการนำส่งหลักฐานการโอนเงิน
แอดไลน์ออฟฟิศเชียล RIECE Thailand (QR code) หรือ https://lin.ee/1D3QTmM
ส่งหลักฐานการโอน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์
*จากนั้นรอการยืนยันจากแอดมิน*


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

เอกสารเผยแพร่สำหรับการประชุม