โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ต้อนรับคณะดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย บุคลากรจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และทีมงานจากบริษัทมิตรผล โดยคณะดูงานได้เข้าสังเกตการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรของโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) ในการนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ #RIECEThailand #รซ์ไทยแลนด์ #สรางคนสร้างโอกาส

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>