โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) ในฐานะโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทุนมนุษย์ให้แก่เด็กปฐมวัย ขอยืนยันว่าทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด จะนำข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกิดจากโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซ์ไทยแลนด์ ไปสร้างองค์ความรู้และผลักดันให้เกิดนโยบายด้านการศึกษาที่จะช่วยสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคในอนาคต @RIECEThailand #รซ์ไทยแลนด์ #สรางคนสร้างโอกาส

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) ในฐานะโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทุนม...

โพสต์โดย RIECE Thailand การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ บน 12 มกราคม 2018

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>