โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบไฮสโคป”
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา
2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”

รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0

http://satit.utcc.ac.th

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ดาวน์โหลดเอกสาร

kdi-details
KDI-details
RIECE-Thailand-rollup
early-qrcode
PAPER-RIECE-DSPM
PARENTAL ABSENCE

เอสารรการบรรยาย: การจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ โดย : ผศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

RIECE Thailand Presentation
Brochure – RIECE Thailand
Brochure on-site for teacher
Brochure – RIECE Center