โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
           
 
     
  facebook 

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานจากมูลนิธิพุทธรักษา นำทีมโดย ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โอกาสนี้ทีมงานได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาและองค์ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในประเทศ ซึ่งต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Facebook photo

 

 
     
  โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
 
   
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand on Youtube)  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0  
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>  
 
 
   
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ
 
  บทความอื่นๆ >>>