โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"
 
     

สมัครเรียนโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                    


  facebook 

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar


เอกสารเปิดตัว: คณะการศึกษาปฐมวัย
และโรงรียนสาธิตปฐมวัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

riece rollupRIECE-Thailand-rollup

An Early Evaluation of a HighScope-Based
Curriculum Intervention in Rural Thailand

(Chujan and Kilenthong, 2018)

parentalครัวเรือนลงทุนในเด็กปฐมวัยอย่างไร?
(Dinh and Kilenthong, 2018)


เอกสารการบรรยาย: การจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ โดย : ผศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

Slide RIECE ThailandRIECE Thailand Presentation

riece-Brochure

Brochure – RIECE Thailand

Brochure on-site for teacher

Brochure – RIECE Center


 

   โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand)
“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา 2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”                                                                       
     
  วีดีโอแนะนำโครงการ "ไรซ์ไทยแลนด์" (RIECE Thailand onYoutube)        
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>      
 
     
       
  รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0      
  ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>      
 

 

     
       
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน      
  การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันได้   อ่านต่อ      
  บทความอื่นๆ >>>