โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

แจ้งโอน

  แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค

 

กรุณาเลือกไฟล์ หลักฐานการโอนเงิน

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) จะดำเนินการส่งหลักฐานการบริจาค และหนังสือขอบคุณ ไปยังท่านผู้บริจาคภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์