โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

แจ้งโอน

  แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค
  โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) จะดำเนินการส่งหลักฐานการบริจาค
  และหนังสือขอบคุณ ไปยังท่านผู้บริจาคภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
 

 

กรุณาเลือกไฟล์ หลักฐานการโอนเงิน