โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

test

   โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand) ส่งเสริม  การเรียนการสอนแบบไฮสโคป”

“จุดเริ่มต้นของการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และบทพิสูจน์ของความพยายามตลอดระยะเวลา
2 ปี นี่คือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้”

วีดีโอแนะนำโครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” (RIECE Thailand onYoutube)

รายการ เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : Starter 4.0

ข่าวสาร/วีดีโออื่นๆ >>>