โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery1

         Page 5 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |    
         
      1 พฤศจิกายน 2015   13 ตุลาคม 2015    
      การเรียนรู้ตามหลักของไฮสโคป   การอบรมเชิงปฏิบัติการ    
      การเรียนรู้ตามหลักของไฮสโคปนั้นเน้นที่การลงมือกระทำ เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนบ่อยๆ จนเป็นกิจวัตร เด็กจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตัวเอง ได้ฝึกการวางแผนจัดการ การปฏิบัติ การแก้ปัญหา พร้อมกับทักษะการเข้าสังคมไปพร้อมกัน ซึ่งจะกลายเป็นทักษะที่ติดตัวพวกเขาไปจนถึงวัยผู้ใหญ่   จุดประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 – 9 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้คุณครูจากศุนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีครูโครงการฯ ได้เข้าไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางของไฮสโคป และนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตัวเองต่อไป โดยในการอบรมคุณครูจะได้ทดลองเป็นผู้นำชั้นเรียน โดยมีคุณครูของโครงการเป็นผู้ให้คำแนะนำ    
     
           
      30 กันยายน 2015   12 มิถุนายน 2515    
      RIECE Thailand : ภาพจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2558, หนังสือพิมพ์ มติชน รายวัน ฉบับวันที่ 24 กันยายน 2558, และเว็บไซต์ http://www.bangkokpost.com/print/699396/   หลังจากเปิดเทอมประมาณ 1 เดือน เด็กๆ ของเราเริ่มยืมหนังสือนิทานผ่านกิจกรรม "ยืมนิทาน…กลับบ้าน" กันแล้ว โดยได้ผลตอบรับดีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก เด็กๆ ตื่นเต้นกับเรื่องราวและตัวละครในนิทาน บางคนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ปกครองและเพื่อนๆ ฟังได้ บางคนสามารถจดจำ/เลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครและนำมาเล่นกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน ส่วนในสมุดบันทึกยืม – คืนนิทานนั้น เด็กๆ ก็ตอบรับกลับมาด้วยภาพวาดน่ารักๆ ด้วยเช่นกัน    
     
          Page 5 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |