โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery5

            Page 1 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
         
    14 มีนาคม 2559   7-8 มีนาคม 2559    
   

โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ตัวแทนจากโครงการทรูปลูกปัญญา และคณะครูจากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้เดินทางเข้าสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเราหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาและขยายผลที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตอันใกล้

 

เมื่อวันที่ 7 และ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง และ อ.สุดาเรศ สิริสิทธิธนภาค ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ในที่ประชุมของทั้งสองหน่วยงาน โอกาสนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่เปิดพื้นที่ให้คณะทำงานด้านการศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยในอนาคต

   
         
   
         
    2 มีนาคม 2559   24 กุมภาพันธ์ 2559    
   

"New pilot learning scheme offers model for nurseries nationwide"
A FOUR-YEAR-OLD boy in Kalasin province is living proof that an efficient learning environment can make a big difference for children.
Pao no longer cries when his mother, Nuklai Seandee, tells him to go to the Nong Tok Pan nursery. Instead, he begs her for more time at the place. 
Read More

 

ตามดูหลักสูตร 'ไฮ สโคป' สร้างปฐมวัยให้ 'ดี-สุข-เก่ง'
“คุณเคยประสบปัญหานี้ไหม?..ลูกไม่กล้าแสดงออก พูดไม่รู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้..เรามีวิธีแก้!” เชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานตัวน้อยๆ ประสบปัญหาทำนองนี้กันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา สอนอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ดูแลตัวเองง่ายๆ อย่างล้างหน้าแปรงฟัน เก็บที่นอนหมอนมุ้งก็ไม่ได้ ทว่านี่ไม่ใช่โฆษณาขายยาหรือเครื่องมือวิเศษใดๆ แต่เป็นการนำพาทุกท่านไปรู้จักกับ“วิธีแก้ไข” ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่ง อ่านต่อ

 

   
         
   
        Page 1 of 5  | Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>