โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ "ไรซ์ไทยแลนด์"

Gallery6

              Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
         
     7 มิถุนายน 2559   30 พฤษภาคม 2559    
    ปัจจุบัน โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 4 ศูนย์ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะที่เป็นโครงการวิจัยเราได้พบกับปัญหาต่าง ๆ ที่อยากจะแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอันจะส่งผลต่ออนาคตที่ดีของเด็กๆ แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการ ทำให้เรา “ทำ” ในสิ่งที่ดีที่สุดในขอบเขตที่สามารถทำได้ ซึ่งหมายถึงขอบเขตของอำนาจหน้าที่ และขอบเขตของการเป็นโครงการวิจัย อย่างไรก็ตาม เรายังคงยืนยันในเป้าหมายที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคต   ความพร้อมสำหรับการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญ หลังจากเปิดภาคการศึกษาเราจึงต้องอาศัยเวลาพอสมควรเพื่อรอให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกับสถานที่ เพื่อนใหม่ และตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่น ๆ จึงจะเริ่มให้เด็กๆ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) ซึ่งจากที่ได้เห็นเด็ก ๆ ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสองคอนวันนี้แล้ว เชื่อว่าคุณครูจะสามารถจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของโครงการฯ ได้ในไม่ช้านี้    
   
   
         
    10-12 พฤษภาคม 2559   30 เมษายน 2559    
    สัปดาห์ก่อน ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม
ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง อ.สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค
และคุณวารุณี เครือประดิษฐ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ
และทีมงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ(RIECE Thailand) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติประจำปีของมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคป ณ เมืองดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา [read more=”อ่านต่อ” less=”ย้อนกลับ”] ในการนี้ ทั้งสามท่านในฐานะตัวแทนโครงการฯ ได้เข้าพบ Dr. Cheryl Polk ประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคป และทีมงานของมูลนิธิ ได้แก่ Tomoko Wakabayashi ผู้อำนวยการด้านวิจัยของมูลนิธิฯ และคุณ Marianne McDonnell ผู้อำนวยการด้านการบริการการศึกษาโดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการทำงานภายใต้การจัดการเรียนเรียนรู้แบบไฮสโคป และในฐานะโครงการวิจัยและพัฒนา เราจะนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาโครงการของเราให้ดียิ่งงขึ้น [/read]
  ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (RIECE Thailand) และพิธีมอบรางวัล RIECE CENTER ประจำปีการศึกษา 2558 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับรางวัลคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โอกาสนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้    
   
            Latest News | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>